Radi vám ponúkneme naše produkty a služby v nasledujúcich oblastiach:

 

Vzdelávanie

Organizačne zabezpečujeme a poskytujeme neformálne vzdelávanie a výchovu, najmä

semináre,

kurzy,

tréningy,

profesijné vzdelávanie,

záujmové vzdelávanie

IMG_9994

 

Zdravie

Sprostredkúvame predaj produktov neinvazívnej fyzikálnej terapie a výživových doplnkov na podporu zdravia, najmä

zdravotníckych pomôcok,

medicínskych prístrojov na liečbu a prevenciu ochorení,

výživových doplnkov vysokej kvality (vrátane produktov v kvalite bio a eko)

kozmetických prístrojov a špecializovanej kozmetiky

Laser BIOquant N

BioTorus LT-100 a UltiCare LT-99 Set

kuchyna_2

 

 

 

Doplňujúce informácie:

Všetky ponúkané produkty z oblasti podpory zdravia sú registrované a certifikované. Vylučujeme predaj napodobenín od necertifikovaných výrobcov.

Naša spoločnosť realizuje výlučne bezhotovostný platobný styk prostredníctvom bankového účtu.

Distribúciu a dodanie tovaru zabezpečujeme pre vás bezplatne.